Strona głównaPrawoKuratela

Kuratela

Kuratela jest rozwiązaniem prawnym regulowanym kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oraz m.in. kodeksem cywilnym i karnym. Jest to instytucja zbliżona do opieki, jednak nastawiona w szczególności na ochronę osób i ich majątku w sytuacji, kiedy same nie mogą prowadzić swoich spraw. Wyznaczony przez sąd kurator może sprawować pieczę nad nienarodzonymi dziećmi, małoletnimi osobami, niepełnosprawnymi oraz osobami ubezwłasnowolnionymi całkowicie lub częściowo.
Kuratela [© Lisa F. Young - Fotolia.com] Kurator otrzymuje wynagrodzenie, które pokrywane jest z dochodów lub z majątku osoby pod taką opieką. Jeśli osoba objęta kuratelą nie ma na to odpowiednich środków, wynagrodzenie pokrywa ten, kto zażądał ustanowienia kuratora. Wynagrodzenia natomiast nie przyznaje się, kiedy nakład pracy kuratora jest nieznaczny bądź sprawowanie kurateli spełnia wymagania zasad współżycia społecznego.

Rodzaje kurateli:

- kuratela kontrolna

- kuratela casework

- system kontroli i opieki aktywizującej

- kuratela wychowująca

Kuratela kontrolna ma na celu sprawowanie pieczy nad zachowaniami wychowanka oraz pomoc w odnalezieniu mu odpowiedniej „drogi życiowej". Typ drugi koncentruje się na stworzeniu wokół podopiecznego atmosfery, aby skłonić go do odpowiedniego działania. Kurator pełni funkcję doradcy, dlatego ważne są jego umiejętności wychowawcze i podejście psychoterapeutyczne. W systemie kontroli i opieki aktywizującej kurator organizuje życie wychowanka. Ostatni rodzaj kurateli - wychowujący jest połączeniem pierwszych dwóch typów.

Kuratelę dla dziecka poczętego, ustala się, jeżeli jest to krok konieczny do ochrony przyszłych praw dziecka. Jednak ustaje ona z chwilą jego urodzenia się. W przypadku małoletnich osób sytuacja wydaje się najbardziej skomplikowana, bowiem kurator nie tylko musi trzymać nadzór, ale także czasami czynić powinności wychowawcze. Szczególnie, gdy młoda osoba znajduje się w grupie zagrożonej pijaństwem i narkomanią lub ma zaburzenia psychiczne. Natomiast osoby niepełnosprawne mają prawo do kuratora, jeśli jest im to niezbędne do prowadzenia wszelkich spraw. Zakres obowiązków kuratora zatwierdza sąd opiekuńczy, lecz kuratela może być zniesiona na żądanie osoby niepełnosprawnej. Kuratela może także ustać, niezależnie od tego kto jest nią objęty, kiedy dana sprawa zostanie ukończona, wskutek orzeczenia sądu lub z mocy prawa.

Jakie funkcje spełnia kuratela?

Jednym z zadań kurateli jest ochrona osób mających problemy natury psychiczno-społecznej, ale nie tylko. Często kuratela nakładana jest w wyniki postępowania karnego i prawnego. Celem jej jest również ochrona interesów majątkowych osób niepełnosprawnych, osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz dziecka poczętego.


Tekst opracowany w oparciu o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 178-184).

Zobacz także

 

 

 

Skomentuj artykuł:

Komentarze mogą dodawać wyłącznie osoby zalogowane.
Jesteś niezalogowany: zaloguj się / zarejestruj się
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Senior.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Komentarze niezgodne z prawem i Regulaminem serwisu będą usuwane.

Artykuły promowane

Najnowsze w dziale

Polecane na Facebooku

Najnowsze na forum

Warto zobaczyć

  • Aktywni 50+
  • Pola Nadziei
  • Kosciol.pl
  • Internetowe Stowarzyszenie Seniorów
  • Oferty pracy